Ancestry

Search for content in message boards

Rachel Jensen

Replies: 6

Re: Need lookup: Ragna Jensdatter Alsaker from Tysnes, Hordaland, b. 1879

Taryn (View posts)
Posted: 6 Nov 2003 5:31PM GMT
Classification: Query
This is what I found on the 1886 farm owner census.

http://www.rhd.uit.no/matrikkelsoek/matrikkelsoek.asp?komman...

Fylke: Hordaland
Kommune: Tysnes
Sogn: Onareim
Gårdsnummer: 153
Gammelt matrikkelnr: 154
Navn på gård: Elsaaker
Merknad: Alm. skr. Alsaker.
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 2.
-------------------------------------------------------------------------------
Bruksnr Løpenr Bruksnavn Brukers navn Skyld i mark og øre Daler-Ort-Skilling
1 426 Elsaaker Jens Olsen 4.30 3.3.7
2 427 Elsaaker Ole Kristensen 4.22 3.2.8

Showing Jens Olsen Elsaaker owning subfarm 1 at Elsaaker (Alsaker)

But where were Ragna's parents (Jens and Guro) in 1900? And even later? Did relatives stay on the farm, all those siblings?

Does the bygdebok say anything about that?
Taryn
SubjectAuthorDate Posted
berickson49 5 Nov 2003 3:00AM GMT 
Taryn 5 Nov 2003 3:55AM GMT 
Nina_Karlsen 5 Nov 2003 7:43PM GMT 
Taryn 7 Nov 2003 12:31AM GMT 
Nina_Karlsen 7 Nov 2003 8:13PM GMT 
G_ma49 8 Nov 2003 4:56AM GMT 
Doug Taylor 6 Jun 2012 5:58AM GMT 
per page

Find a board about a specific topic