Search for content in message boards

Looking for Oscar's Surname

Replies: 7

Re: Looking for Oscar's Surname

Posted: 29 Jan 2013 2:05AM GMT
Classification: Query
A sister had already emigrated in 1923.

Post 788380

Levin, Amalia
Ägardotter (unmarried woman)

b. 11/5/1903 in Gunnarskog, Värmlands län (Värmland)

Emigrated 6/27/1923
from Mangen, Gräsmark, Värmlands län (Värmland)
to Nordamerika

0511923011 - Bilaga/ytterligare information finns. Kontakta Emigrantregistret i Karlstad

Source: Household Examination Roll, p. 380

Emibas migration file ID: Gräsmark S 1923 011

Efternamn: LEVIN
Förnamn: AMALIA
Ålder: 20 Kön: K
Född: 1902/1903
Församling: GRÄSMARK Län: S
Titel/Anm:
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1923 06 16
Destination: VANCOUVER B C
Medåkande: NEJ
Källkod: 110:29:6853

Martin
SubjectAuthorDate Posted
FrankMoss1982 28 Jan 2013 8:03PM GMT 
martin48115 29 Jan 2013 7:18AM GMT 
mmanor121 29 Jan 2013 8:36AM GMT 
martin48115 29 Jan 2013 8:52AM GMT 
martin48115 29 Jan 2013 9:00AM GMT 
martin48115 29 Jan 2013 9:05AM GMT 
Alissa Malges... 21 Oct 2014 7:53PM GMT 
Alissa Malges... 21 Oct 2014 8:48PM GMT 
per page

Find a board about a specific topic